Bıyık SöylencesiB Y K S Ylencesi Nin En Nemli Ki Isi, Y Llar Boyu Bir Kasaban N Durgun Ya Am N Renklendiren, Ola An St Bir B Y K Kasabal Lar Ge Mi Lerinin Ve Geleceklerinin Parlak Simgesi Olarak G R Rler Onu Her G N Bak M N Yapan Berber Kendi Eseri Olarak De Erlendirir Gen K Zlar Geceleri U Arak Dola T Na, Bu Arada S K S K Kendi Yataklar Na U Rad Na Inan Rlar T Rk S N Yazmaya Al An Ozan S Rekli Elinden Ka R R Onu B Y Ta Yan Ki Iye Gelince, Yava Yava Onun Bir Uzant S Haline Gelir, Alt Nda Silinir, Onun I Aret Etti I Eyi, Erkekli Ini Bile Yitirir Neredeyse, Gene De Her Eyden St N Tutar Onu Tek Bir Direnen Vard R Bu Zorlu B Y K Kar S Nda B Y Ta Yan Ki Inin Kar S Onun Da Kocas N B Y K Yolundan D Nd Rmeye G C Yetmez Te B Y K S Ylencesi Nin Yk S Ama Okuduk A G Receksiniz, B Y K S Ylencesi, Yk S Ne Indirgenebilecek Romanlardan De Il Arka KapaktanBıyık Söylencesi

Tahsin Y cel 17 August 1933 22 January 2016 was a Turkish translator, novelist, essayist and literary critic.Born in Elbistan, Y cel studied at the Istanbul University, graduating in French philology After completing his postgraduate studies, in 1978 he became professor in the same university In addition to being author of essays, novels and short stories, Y cel was mainly active as a transl

!!> PDF / Epub ✅ Bıyık Söylencesi ❤ Author Tahsin Yücel – E17streets4all.co.uk
  • 184 pages
  • Bıyık Söylencesi
  • Tahsin Yücel
  • Turkish
  • 17 November 2017

10 thoughts on “Bıyık Söylencesi

  1. says:

    daha nce evirilerini okudu um tahsin y cel i ilk defa kendi kaleminden okudum bu kitaptan ba lad m i in de son derece memnunum.olduk a ironik, b y k erkeklik hikayesinin alt nda ilerleyen derin bir psikolojik roman yazar n kasaba insan na dair, kaymakam ndan delisine kadar isabetli g zlemleri var bir b y k insana var olu unu nas l sorgulat r merak edenler keyifle okuyabilirler niye 4 y ld z tahsin y cel in savundu u modernle me hareketi ekseninde kulland tans k, usundan karmak, devini..vb keli...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *