Kırmızı Kanatlı Baykuş➹ [Reading] ➻ Kırmızı Kanatlı Baykuş By Feridun Oral ➮ – E17streets4all.co.uk K k bayku un kanatlar k rm z ve g l de ildi Ke ke bir arkada olsayd , onunla ne ok oyun oynard Belki u mas na yard m ederdi R zg rl bir gece zg n zg n otururken bir t rt duyuldu K k bir fareydi buK k K k bayku un kanatlar k rm z ve g l de ildi Ke ke bir arkada olsayd , onunla ne ok oyun oynard Belki u mas na yard m ederdi R zg rl bir gece zg n zg n otururken bir t rt duyuldu K k bir fareydi buK k bayku ile farenin dostlu una d n en hik yesini Feridun Oral yazd ve resimledi.Kırmızı Kanatlı Baykuş

y l nda K r kkale de do du y l nda Marmara niversitesi, G zel Sanatlar Fak ltesi nden mezun olan sanat n n resim ve ill strasyonlar y l ndan bu yana yurti i ve yurt d ndaki bir ok sergi ve bienallerde sergilenmi tir y l nda Unesco taraf ndan Tokyo da d zenlenen Noma Concour yar mas nda yaz p resimledi i Ormandaki Ses adl kitab yla Runners Up d l , y l nda da Avrupal ill strat Kırmızı Kanatlı ePUB Æ rler Bienali nde D Kedileri adl al mas yla onur d l olan sanat n n yaz p resimledi i ocuk kitaplar yurti i ve yurtd nda e itli yay nevleri taraf ndan yay nlanm t r Resimlerindeki ironik d nyas n seramik tasar mlar na da aktaran Feridun Oral al malar n stanbul daki atelyesinde s rd rmektedireng Ferudun Oral was born in He graduated from Marmara University, Faculty of Fine Arts in His paintings and illustrations have been exhibited in various exhibitions and biannuals both in Turkey and abroad since He obtained the Runner up prize in Noma Concour Comp UNESCO in He was also awarded by the honour prize in European Illustrators Biannual His children books have been published by various publishing houses both in Turkey and abroad Irony is one of the most important aspects of his paintings and ceramic designs He is continuing his work in Istanbul.

Kırmızı Kanatlı Baykuş MOBI ☆ Kırmızı
 • Paperback
 • 36 pages
 • Kırmızı Kanatlı Baykuş
 • Feridun Oral
 • Turkish
 • 01 July 2019

10 thoughts on “Kırmızı Kanatlı Baykuş

 1. says:

  ep y Opa ,ep y Opa ,

 2. says:

  Shakespeare n imdi olacaksa bir ey yar na kalmaz yar na kalacaksa bug n olmaz B t n mesele haz r olmakta dizelerinin bir ocuk kitab na yans mas

 3. says:

  Seviyoruz S kca okumak i in elime tutu turuluyor

 4. says:

  .

 5. says:

  , .

 6. says:

  , ,, , ,, ,, , ,

 7. says:

  Hikayesi de ill strasyonlar da ok sevildi

 8. says:

  A good Children Picture Book example

 9. says:

  G zel s cac k bir dostluk hikayesi b y k k z m da bende ok seviyoruz k r ortak sevdiklerimiz var izimleri de harika retmek ne g zel bir ey hem de T rk daha ne olsun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *