Laiškai Sofijai1907 Met Ruden Vilniuje Susitiko Du Mon S, Susipa Ino Ir Patiko Vienas Kitam Nenori Man Duoti Pamok , Bet Tai Nieko, Su Giedru Humoru Tar Sau Mikalojus Konstantinas Iurlionis Absoliu Iai Visk Inojau, Jau Po Keliasde Imt Met Savo Pirm J Ir Lemting J Sp D Prisimin Sofija Kymantait Iurlionien Taip Gim Meil , Ir Prasid Jo Tie Treji Su Puse J Gyvenimo Met , Apie Kuriuos I Knyga Knyga Lai Kai Sofijai Sumanyta Ir Parengta Kaip Dokumentin , I Dalies Memuarin , M K Iurlionio Paskutini Met Biografija Dailininko Ir Kompozitoriaus Lai Kus Su Ad Tinei, V Liau Monai, Papildo S Iurlionien S Ir Kit Am Inink Atsiminimai Bei Lai Kai Knygos Puslapiuose Atsiskleid Ia Svarbiausi Menininko K R Jo Ir Mogaus Gyvenimo Vykiai, Emocin S Bei K Rybin S Paskatos, O Kartu Ir Gniu Dan Ios Aplinkos, Reali I Orini S Lyg Poveikis Lyg Visi Spinduliai L Yje B T Nukreipti Kiaurai Veriant Ugnies Ta K.M K Iurlionio Ir S Kymantait S Lai Kai Liudija, Kiek Daug Gali Nuveikti Mon S, Pad Dami Vienas Kitam, Ranka Rankon Engdami Keliu, Kur M K Iurlionis Nusak Paprastais Vilties Od Iais Dirbsime, Tik Dami Geresne Monijos Ateitimi, Tik Dami Savimi, Kad Prid Sime Nors Po Vien Plytel Prie R Mo, Imtais Am I Statomo.Laiškai Sofijai

➨ Laiškai Sofijai  Ebook ➮ Author Mikalojus Konstatinas Čiurlionis – E17streets4all.co.uk
  • Hardcover
  • 171 pages
  • Laiškai Sofijai
  • Mikalojus Konstatinas Čiurlionis
  • Lithuanian
  • 15 June 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *