Benim Üniversitelerim[PDF / Epub] ✅ Benim Üniversitelerim By Maxim Gorky – E17streets4all.co.uk Benim niversitelerim, Gorki nin ocuklu um la ba lay p Ekme imi Kazan rken le devam eden ve Rus dilinde yaz lm en g zel otobiyografilerden biri olarak kabul edilen lemesinin son kitab d rGorki nin nive Benim niversitelerim, Gorki nin ocuklu um la ba lay p Ekme imi Kazan rken le devam eden ve Rus dilinde yaz lm en g zel otobiyografilerden biri olarak kabul edilen lemesinin son kitab d rGorki nin niversiteleri, ona kendi hayatlar n n ac mas z ger ekli ini reten ger ek insanlard r Toplum d na itilmi yersiz yurtsuz aylaklar ve serserilerdir A l , zulm ve bask y devlet ve kiliseyle ili kilerini sorgulayan devrimcilerdir K rek mahk mlar gibi s rekli al an, hayatlar n akl n rehberli inde ya amak isteyenlere d man olan mujiklerdir Devrime yol a an fikirlerin filizlenmeye ba lad bir d nemde yazar n sosyal evresini bu kesimlerden insanlar olu turur ocuklu undan itibaren yazg s olan sefil ve hoyrat ger ekli i daha g zel, daha insani bir hayata d n t rme abas ndaki Gorki, Rus toplumunun devrim ncesindeki umutlar n n cisimle mi halidir adeta.Benim Üniversitelerim

Aleksey Maximovich Peshkov Russian , was a Soviet author, a founder of the socialist realism literary method and a political activistHe was also a five time nominee for the Nobel Prize in LiteratureFrom to and from to he lived abroad, mostly in Capri, Italy after his return to the Soviet Union he accepted the cultural policies of the time.

Benim Üniversitelerim PDF/EPUB ò Paperback
  Benim Üniversitelerim PDF/EPUB ò Paperback A l , zulm ve bask y devlet ve kiliseyle ili kilerini sorgulayan devrimcilerdir K rek mahk mlar gibi s rekli al an, hayatlar n akl n rehberli inde ya amak isteyenlere d man olan mujiklerdir Devrime yol a an fikirlerin filizlenmeye ba lad bir d nemde yazar n sosyal evresini bu kesimlerden insanlar olu turur ocuklu undan itibaren yazg s olan sefil ve hoyrat ger ekli i daha g zel, daha insani bir hayata d n t rme abas ndaki Gorki, Rus toplumunun devrim ncesindeki umutlar n n cisimle mi halidir adeta."/>
 • Paperback
 • 176 pages
 • Benim Üniversitelerim
 • Maxim Gorky
 • Turkish
 • 03 November 2018

10 thoughts on “Benim Üniversitelerim

 1. says:

  My Universities, Maxim GorkyMaxim Gorky 1868 1936 gives an exact account of his own adolescence After the death of his mother, fourteen year old Alexei Peshkov Gorky sets out to earn his own living First he is the errand boy in a shoe shop then, in turn, a draughtsman s apprentice, a dishwasher on a Volga steamboat, and an apprentice in a studio where icons are painted Repulsed by the ugly mediocrity of middle class life, by the senseless, stupid animosity poisoning the life around hi My Universities, Maxim GorkyMaxim Gorky 1868 1936 gives an exact account of his own adolescence After the death of his mother, fourteen year old Alexei Peshkov Gorky sets out to earn his own living First he is the errand boy in a shoe shop then, in turn, a draughtsman s apprentice, a dishwasher on a Volga steamboat, and an apprentice in a studio where icons are painted Repulsed by the ugly mediocrity of middle class life, by the senseless, stupid animosity poisoning the life around him, he constantly searches for something better My Apprenticeship 1916 is the second book of Gorky s autobiographical trilogy, each book of which represents and independent work 1976 1978 1341 184 1389 232 9789643515836 20 1357 168 1394 160 9789640016565 1331 63 113 1391 271 9789643517953

 2. says:

  My Universities, Maxim GorkyMaxim Gorky 1868 1936 gives an exact account of his own adolescence After the death of his mother, fourteen year old Alexei Peshkov Gorky sets out to earn his own living First he is the errand boy in a shoe shop then, in turn, a draughtsman s apprentice, a dishwasher on a Volga steamboat, and an apprentice in a studio where icons are painted Repulsed by the ugly mediocrity of middle class life, by the senseless, stupid animosity poisoning My Universities, Maxim GorkyMaxim Gorky 1868 1936 gives an exact account of his own adolescence After the death of his mother, fourteen year old Alexei Peshkov Gorky sets out to earn his own living First he is the errand boy in a shoe shop then, in turn, a draughtsman s apprentice, a dishwasher on a Volga steamboat, and an apprentice in a studio where icons are painted Repulsed by the ugly mediocrity of middle class life, by the senseless, stupid animosity poisoning the life around him, he constantly searches for something better My Apprenticeship 1916 is the second book of Gorky s autobiographical trilogy, each book of which represents and independent work 1976 1978 1341 184 1389 232 9789643515836 20 1357 168 1394 160 97896400165651953 1331

 3. says:

  Do rudan g zlemcisi oldu um hi bir eyin insanlara merhamet duygusuyla bir ilgisi yoktu g rd m, ya ad m her ey hemen t m yle bu duyguya yabanc yd n mde g z alabildi ine a lan hayat, bitmez t kenmez d manl klar, ac mas zl klar, be para etmez eylere sahip olma u runa verilen bitmez t kenmez kirli sava larla doluydu Bense yaln zca kitap pe indeydim, kitap d nda hi bir ey umurumda de ildi s.89 Maksim Gorki nin Otobiyografi lemesi nin son kitab olan Benim niversitelerim beni Do rudan g zlemcisi oldu um hi bir eyin insanlara merhamet duygusuyla bir ilgisi yoktu g rd m, ya ad m her ey hemen t m yle bu duyguya yabanc yd n mde g z alabildi ine a lan hayat, bitmez t kenmez d manl klar, ac mas zl klar, be para etmez eylere sahip olma u runa verilen bitmez t kenmez kirli sava larla doluydu Bense yaln zca kitap pe indeydim, kitap d nda hi bir ey umurumda de ildi s.89 Maksim Gorki nin Otobiyografi lemesi nin son kitab olan Benim niversitelerim benim i in di er iki kitab n biraz g lgesinde kalm olsa da yine keyifle okudum Ke ke bu lemeyi okumak i in bu kadar zaman beklemeseydimOtobiyografi, biyografi gibi kurgusal olmayan t rlere her zaman nyarg ile yakla t m itiraf etmek zorunday m fakat bu kitap bu nyarg m y kacak nitelikteydi Tabii bunda Gorki nin anlat m n n etkisinin b y k oldu unu da s ylemek zorunday m Ayr ca kitab n da evirmeni olan Mazlum Beyhan da tebrik etmek gerek Sorunsuz bir eviriye sahipti kitaplar kitab da zevkle okudum, tavsiye ederim

 4. says:

  Benim niversitelerim i de okuyarak Maksim Gorki nin otobiyografik lemesini bitirmi oldum bu ay.Ocak ta grup olarak Ana kitab n okuyaca m z i in daha ncesinde Gorki yi tan mak ad na otobiyografisini okumak istedim ve iyi ki de yle yapt m nk neler ya ad n bildi imde Ana kitab ndan daha ok tat alaca ma inan yorum ok zorlu bir ocukluk ile ba layan ok zorlu bir hayat ya am Gorki lk kitap olan ocuklu umda k k ya ta ba na gelen kay plar , dedesi ve ninesi ile olan ya ant s n Benim niversitelerim i de okuyarak Maksim Gorki nin otobiyografik lemesini bitirmi oldum bu ay.Ocak ta grup olarak Ana kitab n okuyaca m z i in daha ncesinde Gorki yi tan mak ad na otobiyografisini okumak istedim ve iyi ki de yle yapt m nk neler ya ad n bildi imde Ana kitab ndan daha ok tat alaca ma inan yorum ok zorlu bir ocukluk ile ba layan ok zorlu bir hayat ya am Gorki lk kitap olan ocuklu umda k k ya ta ba na gelen kay plar , dedesi ve ninesi ile olan ya ant s n , biraz ucundan da d nemin Rusya s n g r yoruz kinci kitap olan Ekme imi Kazan rken de ise d nemin Rusya s n daha fazla g rmeye ba l yoruz nsanlar n nas l a l k ekti ini, bir dilim ekme e bile muhta olduklar n okuyoruz ve ben okurken insanlar n ya ad sefaleti g rd k e ger ekten mahvoldum Gorki de ekmek paras u runa ocuk ya ta al maya ba l yor Ka t toplay c l ndan, bula k l a kadar her eyi deniyor 9 15 ya aral ndayken Ama as l tutkusu kitap okumak Elinden geldik e kitap okumaya al yor Ve beni en ok a rtan noktalardan birisi de o d nemde kitaplara eytan icad g z yle bak lmas oldu Kitap okudu u i in dayak yiyor, eytan ocuk oluyor ama y lm yor Gorki Hatta bu onu daha da kam l yor Okuma hevesiyle doluyor.Son kitap olan Benim niversitelerim ise kitap aras nda en siyasi olan kitap diyebilirim Gorki niversite okumak u runa ya ad ehri ve herkesi geride b rak yor ama ummad eyler ile kar la yor Kendisini devrimcilerden olu an bir sosyal evrenin i inde buluyor ve onlarla birlikte bu yolda y r yor.Bence Gorki okumak isteyen herkesin ncesinde onu tan mak, d nemin Rusya s n tan mak i in okumas gereken serilerden birisi Biyografi severlere zaten tavsiyem ama sevmeyenlere de en az ndan bir ans vermelerini s ylemek isterim

 5. says:

  TheI read Gorky, theI like him My Universities was a chance read, I have to admit I found a vintage copy at home probably one of my husband s books and I read it in one sitting Had I planned my reading, I probably wouldn t start with the last of his autobiographical books No regrets, though My Universities is a very powerful piece of writing and I enjoyed reading it This book provides a painful insight into Russian society of the time Moreover, it allows the reader to observ TheI read Gorky, theI like him My Universities was a chance read, I have to admit I found a vintage copy at home probably one of my husband s books and I read it in one sitting Had I planned my reading, I probably wouldn t start with the last of his autobiographical books No regrets, though My Universities is a very powerful piece of writing and I enjoyed reading it This book provides a painful insight into Russian society of the time Moreover, it allows the reader to observe Gorky s formative years, his personal evolution and the emergence of his personality Chronologically, this book covers Gorky s teenage years Encouraged by a kind but native Jewish friend, Gorky travels to his friend s home city in hope of being admitted to an University When Gorky arrives at his home, he meets the mother of his friend who is trying to cook a lunch from bad meat The mother seems suspicious of Gorky s chances Soon Gorky realizes that the mother is not being mean, just realistic and that her bad mood is a reflection of their financial problems It seems that Gorky s kind friend was too optimistic on his behalf There is no chance Gorky will be able to study at University level, so to avoid living at the expense of the above mentioned friend and his impoverish mother, he finds a job.Throughout his job changes, Gorky continues to study in his own way, by reading as many books as possible Unable to study formally, Gorky relies on self education and debates with all the smart people he can find Gorky befriends students and some interesting thinkers and revolutionaries Some of them even admire him, calling him a talented self taught youth, and some want to help him, but Gorky continues to work, not wanting to be a burden to anyone The jobs Gorky tries are both tiresome and depressive, 14 hour jobs that leave him little free time, from hard physical labour to being forced to witness theft, none of the work experience is pleasant but he endures it Gorky struggles trying to bring together his philosophical aspirations and the dire reality he is surrounded with Gorky questions everything, including himself even going through a nerve crisis.The title of the book is very appropriate The hard experiences Gorky went through that was his University, his Universities He studied the hard school of life and he did learn a few things I found his thinking very interesting At times, Gorky s narrative is quite depressive, in the sense that our narrator often gets disappointment seeing the flaws in every system person himself included , he is intelligent enough to see the flaws in all ideas, even in new and revolutionary ones That makes Gorky feel very lonely, I would say He is neither a worker nor a student , at times it seems Gorky doesn t belong anywhere His candid narrative was pessimistic at times, but at the same time I found it reassuring, perhaps because Gorky dares to ask so many questions Surely, where there are so many questions, one can hope to find some answers I think that Gorky s unique albeit lonely position gave him a rare insight into human soul The descriptions of society are mostly quite naturalistic At times satirical, and at times tragic, the talk of society is never light Make no mistake, there is a lot of sadness in this book The book ends unfinished, but that it is to be expected since it is a memoir All in all, it is a very interesting book Recommended to all fans of Gorky as well as to those who want to read some good quality philosophical prose

 6. says:

  10 07 1323 133610 07 1323 1336

 7. says:

  Bir otobiyografi ne kadar ger e i yans t r, ne kadar sahici olur kestiremesem de bu kitab okurken yazar n samimiyetini hissetti imi s yleyebilirim Bir insan n hayat n ger ekleri yle kar la mas , bilin lenmesi, evresindeki insanlara dair g zlemleri ve hatta toplumsal sorunlara dair d ncelerin zihninde filizleni i bu kitapta bizlere sat r sat r sunulmu u al nt y buraya eklemeden i im rahat etmeyecek n mde g z alabildi ine a lan hayat, bitmez t kenmez d manl klar, ac mas zl klar, be Bir otobiyografi ne kadar ger e i yans t r, ne kadar sahici olur kestiremesem de bu kitab okurken yazar n samimiyetini hissetti imi s yleyebilirim Bir insan n hayat n ger ekleri yle kar la mas , bilin lenmesi, evresindeki insanlara dair g zlemleri ve hatta toplumsal sorunlara dair d ncelerin zihninde filizleni i bu kitapta bizlere sat r sat r sunulmu u al nt y buraya eklemeden i im rahat etmeyecek n mde g z alabildi ine a lan hayat, bitmez t kenmez d manl klar, ac mas zl klar, be para etmez eylere sahip olma u runa verilen bitmez t kenmez kirli sava larla doluydu Bense yaln zca kitap pe indeydim, kitap d nda hi bir ey umurumda de ildi Bankas K lt r Yay nlar Modern Klasikler Dizisi bask s ndan okudum ve gayet g zel oldu unu d n yorum

 8. says:

  Benim niversitelerim kitab n daha nce okumu tum otobiyografik lemesinin son eseridir O uz Atay n Tutunamayanlar kitab na ba vurdu um vakitlerde Selim I k n Gorki okurken ki ruh halinin aktar ld dizelerde bu kitaptan s z edilir Ve bende Tutunamayanlar kitab na verdi im aralarda okumak ad na kitab tekrar sipari edip okuma iste i duydum Kitab n bir b l m nde bir tarih hocas Aleksey Pe kov a nsanlar unutmak ve avunmak istiyor, bilgi de il S zlerini sarf eder ger ekten bu duruma Benim niversitelerim kitab n daha nce okumu tum otobiyografik lemesinin son eseridir O uz Atay n Tutunamayanlar kitab na ba vurdu um vakitlerde Selim I k n Gorki okurken ki ruh halinin aktar ld dizelerde bu kitaptan s z edilir Ve bende Tutunamayanlar kitab na verdi im aralarda okumak ad na kitab tekrar sipari edip okuma iste i duydum Kitab n bir b l m nde bir tarih hocas Aleksey Pe kov a nsanlar unutmak ve avunmak istiyor, bilgi de il S zlerini sarf eder ger ekten bu duruma geldik mi veya ne zamand r bilgiden ziyade unutma ihtiyac ile hayat birikimleri yap yoruz sormadan edemiyorum Kitapta niversitede okumak u runa i kenceye bile katlanabilece imi hissediyordum E er bana Okuyabilirsin, ama bu y zden her pazar Nikolayevskaya alan nda sana dayak ataca z, deselerdi san yorum ki hemen kabul ederdim Diyen Gorki e itim u runa nas l ac lara katland n ok iyi bir ger ek i anlat mla daima okurlar na sunar art k bir hobi niyetine d nen mar k niversite e itimi olan bizim gibi lkelerde renciler Gorki ve benzeri yazarlarla empati kurabilecek edebi seviyeye gelmemesinden kaynakl daha da gerilere gidiyoruz diplere do ru ki Gorki niversite okumaya gitti i Kazan ehrinde ekmek paras ndan ba ka bir u ra bulamaz ona ra men do a bilimleri felsefe ve daha de i ik t rlerde kitaplarla i i e bir ya am s rer kurum olarak de il hayat artlar aras nda niversiteye devam eder ki bu en anlaml renme e ididir

 9. says:

  .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *