Đuka BegovićReading Uka Begovi Author Ivan Kozarac Vinoschilenos.eu A Novel About A Young Peasant Uka Begovi Who, After Spending Years In Prison, Becomes Estranged From The Local Society He Is A Deranged And Violent Character Who Wants To Live An Unrestrained Life, Indulging In Alcohol, Extravagance And Erotic Pleasures Uka Begovi Is Living His Life As An Eruption Of Passion He Advocates The Truth At Any Price, Seeking Satisfaction In All That Surrounds Him, And Is Affirming Physicality As The Most Complete Contact With The Ineffable.Đuka Begović

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Đuka Begović book, this is one of the most wanted Ivan Kozarac author readers around the world.

[Read] ➲ Đuka Begović ➮ Ivan Kozarac – E17streets4all.co.uk
 • Hardcover
 • 124 pages
 • Đuka Begović
 • Ivan Kozarac
 • Croatian
 • 28 October 2019
 • 9531560285

10 thoughts on “Đuka Begović

 1. says:

  Iako to Kre imir Nemec u svom predgovoru romanu uop e ne spominje, mislim da ovo djelo, iako mu to nije primarni cilj, definitivno ima osobine i zna ajke naturalizma, prvenstveno subjekta optere enog nasljednim osobinama Objavljen po etkom 20.stolje a, ovaj roman unosi brojne promjene u odnosu na ustaljene norme 19 stolje a, posebice u prikazu seljaka i njegovog mentaliteta, do tada enormno glorificiranog lika, ovdje ga Kozarac raslojava i razgoli uje u svim svojim manama Zasigurno je i jedan Iako to Kre imir Nemec u svom predgovoru romanu uop e ne spominje, mislim da ovo djelo, iako mu to nije primarni cilj, definitivno ima osobine i zna ajke naturalizma, prvenstveno subjekta optere enog nasljednim osobinama Objavljen po etkom 20.stolje a, ovaj roman unosi brojne promjene u odno...

 2. says:

  2.50

 3. says:

  Du a Kakva du a Gdi je du a u o eka Da o ek ima du u ne bi krao, varo, lagao, otimo Pa zar bi i umr o Ovako, to do e pod zemlju to je sve Sav o ek A to se ismrdi, izgnjije, istrune, nestane i ni ta ne ostane.

 4. says:

  Ina e ne ocjenjujem lektire, no mislim da ovaj roman zaslu uje odli nu ocjenu Odu evila me dubina psiholo ke i socijalne karakterizacije te unutarnje motivacije uke Begovi a Kozarac takoder fascinantno sporadi no raslojava kompoziciju makar se ne dr i kronologije, sve ima savr enog smisla te je u skladu sa ukinim trenuta nim osje ajima Pogotovo mi se svi a injenica da djelo sadr i brojne naturalisti ke elemente, makar protagonist bio tipi ni li...

 5. says:

  Pri a pomno prati brojne psiholo ke promjene glavnog lika, be ara, Slavonca, ovjeka koji je do svoje zadnje pore ispunjen strastima uka nije pozitivan lik, ali te ko ga je mrziti U tom njegovom inatu i ludovanju ima neki otpor prema dru tvu, ne to to ga ini individuom mada esto zaboravlja biti ovjek, on je mo da vi e ovjek nego oni koji ive svoj iv ne dovode i ni ta u pitanje i poku avaju i se uklopiti u dru tvene norme, ali ipak manje ovjek nego oni koji su doista uspjeli svoj ivo Pri a pomno prati brojne psiholo ke promjene glavnog lika, be ara, Slavonca, ovjeka koji je do svoje zadnje pore ispunjen strastima uka nije pozitivan lik, ali te ko ga je mrziti U tom njegovom inatu i ludovanju ima neki otpor prema dru tvu, ne to to ga ini individuom ma...

 6. says:

  It s a story about life and legacy For me it shows how we are all very much determined by our upbringing and the values that our parents teach us The main character Duka, is lost between the life he leads and the life he wants to lead In the end nobody can escape from his true self.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *