Levi and Sarah, Or, the Jewish LoversThis Work Has Been Selected By Scholars As Being Culturally Important, And Is Part Of The Knowledge Base Of Civilization As We Know It This Work Was Reproduced From The Original Artifact, And Remains As True To The Original Work As Possible Therefore, You Will See The Original Copyright References, Library Stamps As Most Of These Works Have Been Housed In Our Most Important Libraries Around The World , And Other Notations In The Work.This Work Is In The Public Domain In The United States Of America, And Possibly Other Nations Within The United States, You May Freely Copy And Distribute This Work, As No Entity Individual Or Corporate Has A Copyright On The Body Of The Work.As A Reproduction Of A Historical Artifact, This Work May Contain Missing Or Blurred Pages, Poor Pictures, Errant Marks, Etc Scholars Believe, And We Concur, That This Work Is Important Enough To Be Preserved, Reproduced, And Made Generally Available To The Public We Appreciate Your Support Of The Preservation Process, And Thank You For Being An Important Part Of Keeping This Knowledge Alive And Relevant.Levi and Sarah, Or, the Jewish Lovers

Polish poet, playwright and statesman He was a leading advocate for the Constitution of May 3, 1791.

[[ Download ]] ➼ Levi and Sarah, Or, the Jewish Lovers  Author Julian Ursyn Niemcewicz – E17streets4all.co.uk
  • Paperback
  • 382 pages
  • Levi and Sarah, Or, the Jewish Lovers
  • Julian Ursyn Niemcewicz
  • 14 January 2017
  • 9781376463842

1 thoughts on “Levi and Sarah, Or, the Jewish Lovers

  1. says:

    Po ksi k si gn em po przeczytaniu strasznej fantazji Niemcewicza Rok 3333 , w kt rej przedstawia on sw j sen Polsk ow adn li ydzi, przezwali j Now Palestyn i doprowadzili do ruiny, ydzi s tam przedstawieni karykaturalnie, a ca o jest ilustracj wszystkich l k w i uprzedze antysemit w do dnia dzisiejszego, w Internecie kr y jej wsp czesna reedycja z licznymi pochlebnymi komentarzami Taki pe ny i otwarty antysemityzm u Niemcewicza jest o tyle zastanawiaj cy, e jest on uznawany za czo ow posta polskiego o wiecenia i by bliskim przyjacielem Ko ciuszki, kt ry d y do emancypacji yd w Si gn em wi c po Lejb i Sior powie uznawan za pierwsz w literaturze polskiej, kt ra stawia a kwesti ydowsk Jak wszystko u Niemcewicza, jest to raczej literacki wyraz idei politycznych W a ciwie powie nie jest warta uwagi, ani ze wzgl d w literackich do rednie , ani ze wzgl du na przes anie Mo e by jedynie interesuj ca dla os b interesuj cych si tematyk stosunk w polsko ydowskich czy polskim o wieceniem W tych wypadkach, to bardzo wa ny utw r Jest to sentymentalny romans epistolarny, w kt rym tytu owymi bohaterami jest para m odych yd w Lejba jest zwolennikiem haskali, do kt rej przekona te Sior , wychowan w tradycyjnej rodzinie ydowskiej z pewnymi wp ywami chasydzkimi Role i fabu a s do przewidywalne kochaj ca si para staje wobec sprzeciwu rodzic w Siory, k...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *