Keşanlı Ali DestanıKINDLE Ke Anl Ali Destan By Haldun Taner Ls17.eu Ke Anl Ali Destan Dilden Dile Evrilerek D Nyan N Pek Ok Lkesinde Sahnelenmi Oyuncusu Ve Seyircisiyle B T Nle Mi Dahas , T Rk Tiyatrosuna Y Llarca Nc L K Etmi Bir Ba Yap T.Haldun Taner In Gecekondu Ortam Nda Bir Kahramanl K Mitosunun Parodisi Dedi I, Modern Epik Tiyatronun En G Zel Rneklerinden Biri Say Lan Oyunda, Geleneksel G Steri Sanatlar M Z N Bir Ok Zelli I A Da Bir Yorumla Sunuluyor Yarat Lan Tipler Ylesine Ger Ek, Ylesine Canl Ki, Hemen Her Toplumun Sosyal Ve Ekonomik A Dan Benzerlik G Steren Kesimlerinde Kar M Za K Veriyorlar Bu Nedenle, Sineklida Efsaneleri Ke Anl Ali Ve Zilha Ister Stanbul Da, Ister Berlin De, Ister Londra, Beyrut Ve Budape Te De, Isterse Hamburg Da, Nerede Olursa Olsun Hep Ayn Ilgi Ve Sevgiyle Kar Land Bizim Geleneklerimizden, Bizim Insan M Z Ve Konular M Zdan Yola K P, B T N Bunlar , Z T Rk Emiz Ve Bize Zg Bir G R Bi Imi Ile A Da D Nyan N Verileriyle Aktarmak Tan S Z Ediyordu Tiyatro D N R Haldun Taner Ke Anl Ali Destan Nda B Y K Usta I Te Bu S Z N Yerine Getiriyor Tan T M B LtenindenKeşanlı Ali Destanı

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Keşanlı Ali Destanı book, this is one of the most wanted Haldun Taner author readers around the world.

!!> Ebook ➮ Keşanlı Ali Destanı ➯ Author Haldun Taner – E17streets4all.co.uk
 • Paperback
 • 159 pages
 • Keşanlı Ali Destanı
 • Haldun Taner
 • Turkish
 • 02 March 2018
 • 9754941262 Edition Language Turkish Other Editions 1

10 thoughts on “Keşanlı Ali Destanı

 1. says:

  Haldun Taner efsanesi Bir gecekondu mahallesinin mafyalardan kanunsuzluktan i sizlikten umutsuzluktan y lm y k lm bir delikanl s Ali G c olan silah olan adam olan herkes mafyac l k oynuyor Ali nin bir zavall anac var ba ka da bir eyci i yok Bir g n can na tak ediyor ve gidip mahallenin serserisi, mafya bozuntusu amur evket i ld r yor e me ba nda Yani herkes bunu b yle biliyor Ali ne kadar anlatmaya al t ysa da ger ekleri efsane kendisinden h zl yol al yor ve Ali kendi Haldun Taner efsanesi Bir gecekondu mahallesinin mafyalardan kanunsuzluktan i sizlikten umutsuzluktan y lm y k lm bir delikanl s Ali G c olan silah olan adam olan herkes mafyac l k oynuyor Ali nin bir zavall anac var ba ka da bir eyci i yok Bir g n can na tak ediyor ve gidip mahallenin s...

 2. says:

  Haldun Tanerin okudu um ikinci tiyatro metni, ok a ina olmad m yunan tragedyalar n an msatan rg s i inde bize dair bir hikayeyi ustal kla anlatan politik ve sosyal bir ta lama ok etkileyici PS Kitab n o unu ok g zel bir bahar g n nde a k havada okudu um i in ayr ca bahtiyar m

 3. says:

  nsan tabiat ndaki kahraman belalar ki inin yerine defedecek st g yaratma d rt s ok g zel i lenmi Art k bir efimiz var Her belay o savar nsan n eski huyu Kendine hep bir put yapar Oldum bittim b yle bu Kendi yapar kendi tapar.

 4. says:

  Buram buram buras olan, politik alemimizde onca zamand r de i en bir ey olmad n g steren ama o zamanlar bir eyleri de i tirmeye al an yazarlar m z oldu unu g steren oyun.

 5. says:

  T rk tiyatrosunun ilk epik oyunu, 53 ya nda ve bug n yaz lm gibi nk hala medet umanlar var hapisten kan sahte kahramanlardan O kadar insana dair bir ey anlat yor ki Haldun Taner Ke anl Ali de, Yunan tragedyalar gibi binlerce y l sonra da ayn hislerle okunacak.YKY nin 2015 te kard Haldun Taner 100 Ya nda serisinden okudum Sonunda ilk sahnelendi i zaman n bas n yans malar ve G lriz Sururi ilk Zilha , Zeliha Berksoy gibi isimlerin an lar var Duygu y kl , muazzam bir derleme T rk tiyatrosunun ilk epik oyunu, 53 ya nda ve bug n yaz lm gibi nk hala medet umanlar var hapisten kan sahte kahramanlardan O kadar insana dair bir ey anlat yor ki Haldun Taner Ke anl Ali de, Yunan tragedyalar gibi binlerce y l sonra da ayn hislerle okunacak.YKY nin 2015 te kard Haldun Taner 100 Ya nda serisinden okudum Sonunda ilk sahnelendi i zaman n bas n yans...

 6. says:

  lkede hi bir eyin de i medi ini farkediyorsunuz oyunu okurken.Sadece biraz daha fazla beton var.Mikro iktidar ili kileri,k k apl karlar k sacas zihniyet g n m zdekiyle ayn neredeyse.Oyunun zellikle m zika...

 7. says:

  The only thing I do not like in this theatre which has been staged hundreds of times in the different countries is the excess of quatrain.Class difference and authority dependence are main topics.Content is very rich in terms of portrayal.

 8. says:

  Her ne kadar e lenceli bir yap t olsa da bir ba yap t say lmas olduk a zor, ki kitab n ele tiriler k sm nda eserden ba yap t olarak bahsedenler var Okumas olduk a kolay, h zl , e lenceli bir eser Ancak g n m z ehir insan na katabilece i pek bir ey yok.Bildi imiz ve muhtemel g rd m z olgular n bir komedisi sadece.Yine de eserin evrensel yan g ze arp yor T rk insan n anlatman n yani s ra d nyan n her yerinde olabilecek yolsuzluk ve aptall klara bolca yer veriyor metin Ama metin genel Her ne kadar e lenceli bir yap t...

 9. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here m thi bir d nem ele tirisi var Zilha yla Ali nin dialoglar ayr keyifli.Z LHA Ka rd n kar n n ben olmad m nerden anlad n AL Kokusundan Losyon s r nm t Avrupa losyonu Kendi kokusuna g venmedi inden Z LHA...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *